Annemieke Stoppelenburg / &morgen en Syndesmo

Mobiliteitsvraagstukken staan niet op zichzelf en vragen slim nadenken, slim organiseren en slim veranderen om in een gebied, regio of op straat echt verschil te maken. De vraagtukken zijn vaak ingewikkeld omdat er veel spelers, belangen, invalshoeken en ambities samenkomen. Hier chocola van maken is waar ik goed in ben. Zorgen dat er collectieve ambitie, common ground én doe-kracht ontstaat. Want papier is geduldig maar daar word ik ongeduldig van!

Email

Website

@annemiekestop