Bianca van Walbeek / Van Walbeek Advies

Haarlemse afvalinzamelaar Spaarnelanden NV vond dat het anders moest; Haarlem is gemaakt voor paard en wagen, niet voor bedrijfsafvalwagens die in filevorming door de binnenstad rijden. Als business development manager ben ik in 2016 gestart om samen met de commerciële bedrijfsafvalinzamelaars , Transport en Logistiek Nederland en de wethouder duurzaamheid de oplossing te ontwikkelen; Green Collecting Haarlem. Het resultaat; enorme CO2 reductie, verhoogde verkeersveiligheid en een verbeterde leefomgeving. 
Aansluitend vroeg de gemeente Haarlem of ik naast dit Living Lab uit de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ook andere Living Labs wilde aanjagen. Bijvoorbeeld het gebruik van deelauto's door ondernemers, slimmere oplossingen voor pakketvervoer, een onderzoek opstarten naar stadslogistiek over water of een city hub om de last mile te elektrificeren. 


Tegelijkertijd heb ik in 2016 samen met Manu Busschots het initiatief Carbon Conversations uit de UK naar Nederland gehaald onder de naam KlimaatGesprekken. Een gedragsveranderingsmethodiek om burgers en organisaties te empoweren bij het verlagen van hun voetafdruk en het vergroten van hun handafdruk. Vanuit humor, hoop en handelingsperspectief maken we klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal. KlimaatGesprekken is actief in ruim 45 steden, bij organisaties en vanuit gemeentes om burgers mee te nemen in bijvoorbeeld het verduurzamen van hun woning of andere keuzes te maken rondom mobiliteit.

Email

Website