Carola Prins / CROW

Tijdens mijn studie Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik mij gespecialiseerd in Verkeers- en Vervoerseconomie. Een goede keuze, want ik heb het vakgebied nooit meer los gelaten.
Ik heb bij een openbaar vervoer bedrijf gewerkt, bij een tweetal adviesbureaus, bij een gemeente en nu werk ik bij het Kenniscentrum voor Verkeer en vervoer als Projectmanager. De afgelopen jaren heb ik vooral veel kennis en ervaring opgebouwd in Openbaar Vervoer en Doelgroepenvervoer.

Email

Website