Femke Nannes / Rap en Groen

Inclusief vervoer in de stad van morgen, beter benutten van de capaciteit in een gebied en duurzaam rijden. Geen gescheiden domeinen voor doelgroepen maar nieuwe initiatieven en samenwerking tussen OV, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer. Het bouwen aan nieuwe vormen van samenwerking en goed omgaan met maatschappelijk geld en onze aarde. 

Ik ken spelers in het sociaal domein goed en de vervoersbehoefte van mensen die minder mobiel zijn en ben iemand die als zelfstandig adviseur, initiatiefnemer en projectleider, bedenkt én handen en voeten geeft aan nieuwe ontwikkelingen.

Email

Website