Jane Fain / Andersson Elffers Felix

Als adviseur in de publieke sector werk ik dagelijks aan het beter laten functioneren van onze maatschappij. Ik werk aan grote vraagstukken met veel impact:
Hoe houden we onze steden leefbaar en bereikbaar? Hoe maken we onze wegen veiliger? Wat voor type (nieuwe) samenwerkingen zijn nodig voor smart mobility en MaaS? Hoe zorgen we dat investeringen in OV van de grond komen?

In mijn projecten draag ik op verschillende vlakken bij aan dit soort maatschappelijke opgaven:
- Ik werk mee aan de vorming van nieuw beleid en strategie
- Ik ontwerp en begeleid interactieve stakeholderprocessen en bestendige netwerken
- Ik analyseer of huidige kaders en organisatievormen nog voldoen aan de vragen van morgen
- Ik doe onderzoek naar de effectiviteit van interventies

Mijn interesses zijn breed, ik leg graag verbanden tussen vraagstukken en personen en kan complexe zaken structureren en terugbrengen tot de kern.

Email  

Website