Miggy Broer / Aards

Ik heb een ruime werkervaring als interimmer in het maatschappelijk werkveld. Ben aardig ingeburgerd in vraagstukken die vallen binnen het Publiek Domein en Sociaal Domein, waarónder het Doelgroepenvervoer (WMO, SW, Jeugdwet en Leerlingen). Ik werk als projectleider, contractmanager en procesbegeleider.

Laat me graag uitdagen door sociaal-maatschappelijke organisaties met ambitieuze doelstellingen. Loop warm voor innovatie en nieuwe business. Ik raak op dreef daar waar ik processen mag helpen ontwarren en ze kan omvormen tot een goed lopende structuur. 

Mijn kracht zit er in dat ik in staat ben om óver de 'schotten' heen te kijken en met de mensen in de organisaties op te zoek gaan naar juist dat stuk gezamenlijkheid waardoor er een goed lopend proces kan ontstaan. Ik maak gebruik van de aanwezige energie en help vloeibaar maken waar de energie door stagnatie een ondoordringbare substantie is geworden.

Email  

Website