Nina Veders / Hogeschool Arnhem Nijmegen

Als verkeerskundige werkzaam als onderzoeker en projectleider bij automotive. Daar probeer ik de wereld van automotive, human factors en mobiliteit dichterbij elkaar te brengen.

Email

Website

@ninaveders

Checkbox: Spreker, Moderator, Sparringpartner, Opdrachten, Bestuur of Commissariaat, Belangenbehartiging

Onderwerpen binnen mobiliteit: Automotive, MaaS, Smart Mobility, Infrastructuur, Fiets, Gebiedsontwikkeling, Zelfrijdend, Deelmobiliteit, Anders, namelijk....

: Human factors