Wilma Slinger / CROW

Ik ben opgeleid als bibliothecaris/informatiespecialist en bestuurskundige. De eerste tien jaar van mijn loopbaan heb ik verschillende functies gehad bij bibliotheken van wegvervoerorganisaties (NIWO, TLN) en Rijkswaterstaat. Na een avondstudie Bestuurskunde te hebben afgerond ben ik als kenniswerker/projectleider aan de slag gegaan bij Kennisplatform VERDI in 2000. Dit kennisplatform voor overheden op het gebied van verkeer en vervoer is in de loop der jaren gegroeid, verhuisd en overgenomen. Inmiddels is het geen organisatie meer maar een programma onder de vlag van stichting CROW. Inhoudelijk ben ik aanspreekpunt voor verkeersveiligheid (met daarbinnen een focus op gedragsbeïnvloeding/verkeerseducatie), fiets en Omgevingswet. Sinds februari 2019 ben ik een deel van mijn tijd secretaris van het KpVV-programma.

Email

Website: 

@wilsli