Liselotte Bingen / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Sterk inhoudelijk gedreven en zeer doelgerichte professional. Ik krijg energie van in teamverband werken aan complexe, uitdagende vraagstukken en projecten op gebied van mobiliteit en ruimte. Bij voorkeur op het snijvlak van duurzaamheid en innovatie. Bij het programma Mobility as a Service bij IenW komt dit allemaal samen en houd ik mij m.n. bezig met kennisontwikkeling- en verspreiding en nieuw benodigd beleid rondom MaaS als programmasecretaris.

Email  

Website

Checkbox: Spreker, Onderzoek, Sparringpartner

Onderwerpen binnen mobiliteit: MaaS, Deelmobiliteit